Femtimmarskoftan

Lägg upp 33 m och sticka rätstickning i 4 v.

Varv 5: 3 rm, am tills det är 3 m kvar, 3 rm (såhär stickas alla am-varv som går från kant till kant).

Varv 6: 3 rm, *gör en ökning i nästa m, 1 rm*, upprepa från * till * fram till sista 4 m, gör en ökning och sticka 3 m vanligt. Nu är det 47 m på stickan.

Varv 7: 3 rm, am tills det är 3 m kvar, 3 rm.

Varv 8 och 9: rm.

Varv 10: 3 rm, *gör en ökning i nästa m, 2 rm*, upprepa från * till * fram till sista 5 m, gör en ökning och sticka 4 m vanligt. Nu är det 61 m på stickan.

Varv 11: 3 rm, am tills det är 3 m kvar, 3 rm.

Varv 12 och 13: rm.

Varv 14: 4 rm, *gör en ökning i nästa m, 3 rm*, upprepa från * till * fram till sista 5 m, gör en ökning och sticka 4 m vanligt. Nu är det 75 m på stickan.

Varv 15: 3 rm, am tills det är 3 m kvar, 3 rm.

Varv 16 och 17: rm.

Varv 18: 4 rm, *gör en ökning i nästa m, 4 rm*, upprepa från * till * fram till sista 6 m, gör en ökning och sticka 5 m som vanligt.

Varv 19: 3 rm, am tills det är 3 m kvar, 3 rm.

Varv 20 och 21: rm.

Varv 22: 5 rm, *gör en ökning i nästa m, 5 rm*, upprepa till varvets slut.

Varv 23: 3 rm, am tills det är 3 m kvar, 3 rm.

Varv 24 och 25: rm.

Varv 26: dags att markera framstycken, ärmar och bakstycke. Fyra markörer behövs. 6 rm, 1 omslag, 5 rm, 1 omslag, 5 rm, 1 omslag, 1 rm, sätt fast markör. Detta är det ena framstycket, som nu ska vara 20 m. 1 rm, 1 omslag, 6 r, 1 omslag, 5 rm, 1 omslag, 6 rm, 1 omslag, 1 rm, sätt fast markör. Detta är den ena ärmen, som nu ska vara 23 m. 1 rm, 1 omslag, *6 rm , 1 omslag*, upprepa från * till *, 5 rm, 1 omslag, upprepa från * till * 2 ggr, 1 rm, sätt fast markör. Detta är ryggen, som nu ska vara 37 m. 1 rm, 1 omslag, 6 rm, 1 omslag, 5 rm, 1 omslag, 6 rm, 1 omslag, 1 rm, sätt fast markör. Detta är den andra ärmen, som nu ska vara 23 m. 1 rm, 1 omslag, 5 rm, 1 omslag, 5 rm, 1 omslag, 6 rm. Detta är det andra framstycket.

Varv 27: 3 rm, am tills det är 3 m kvar, 3 rm.

Varv 28: rm. Gör en ökning i maskan före och efter alla markörer. Nu ska det vara 131 m totalt.

Varv 29: 3 rm, am tills det är 3 m kvar, 3 rm.

Varv 30: som v 28. Nu ska det vara 139 m totalt.

Varv 31: 3 rm, am tills det är 3 m kvar, 3 rm.

Sticka nu 22 rm, gör 2 omslag, sticka 27 rm (ärm), gör 2 omslag.

Vänd och sticka 22 v slätstickning på de 31 m som nu utgör ärmen. (Resten av koftan sitter kvar på stickorna under tiden, ena framstycket på ena sidan och rygg, andra ärmen och andra framstycket på andra sidan. Det blir lite trångt, men det går.) Minska för handleden: 2 rm, *2 tills, 3 rm*, upprepa från * till * 4 ggr, 2 tills, 2 rm. Nu ska det vara 25 m kvar. Sticka 7 v rm och maska av. Sticka bakstyckets m r, gör 2 omslag, sticka 27 rm (andra ärmen), gör 2 omslag.

Vänd och sticka färdigt denna ärm likadant som den första. Sticka andra framstyckets m r, vänd och sticka slätstickning över framstycke, rygg och andra framstycket (med alla avigvarv som v 5) i minst 15 v (koftan på bilden har 27 v).

Avsluta med 8 v rm och maska av. Sy ihop ärmarna undertill och virka och sy fast snoddar att ”knäppa” koftan med.

Knapphål? Vill du sticka en kofta med knappar och knapphål? Lägg till 4 m vid uppläggningen och gör de rätstickade kanterna 5 m breda. Gör ett knapphål genom att maska av tredje och fjärde maskan på ett varv och sedan på nästa varv göra två omslag på samma plats.

Original mönstret hittade jag på: Kyrkkaffe