Lägg upp 161 m löst på st 6. Om du vill ha en bred kant på var sida om filen lägger du upp 8 extra maskor och stickar dom räta i var sida av varvet.

Mönstret är beräknat på 16 + 1 maska

V1. Lyft 1:a m löst. Ett omslag, 6 rm, lyft nästkommande 2 m som om de ska stickas, sticka 1 m och lyft de två tidigare m över den senast stickade m. 6 rm, ett omslag. Upprepa *-* varvet ut V 2. Lyft 1:a m löst. Sticka 7 m, 1 am, 15 rm, upprepa *-* tills det återstår 9 m 1 am 8 rm

Upprepa dessa två varv, byta färg när du vill. Sticka tills det mäter ca 120 cm eller så långt du vill